HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Đang chơi với máy

Cấp độ: Bình thường

Chơi với nhau Chơi lại

Chia sẻ bàn cờ

Hướng dẫn

Có 4 chế độ: Chơi với nhau, Chơi với máy, Chơi trong phòng, và Cờ thế

  1. Chơi với nhau: Kì thủ ấn vào nút "CHƠI VỚI NHAU" trên trang chủ và bắt đầu luyện tập với nhau.
  2. Chơi với máy: Kì thủ chơi ngay trên trang chủ. Có 4 cấp độ: Mới chơi, Dễ, Bình thường, Khó.
  3. Chơi trong phòng: Kì thủ ấn vào nút "TẠO PHÒNG MỚI", mở một phòng mới với Mã phòng bất kỳ và tạo một Mật khẩu chỉ có bạn biết thôi, đồng thời có thể Mời bạn bè vào chơi qua đường link và chia sẻ mật khẩu cho bạn cùng chơi. Kì thủ cũng có thể vào trang "Danh sách phòng" để truy cập vào 1 phòng có sẵn. Trong trang này kì thủ có thể lựa chọn Quân Đỏ hoặc Quân Đen. Quân Đỏ đi trước.
  4. Cờ thế: Dành cho các kỳ thủ, người đã biết chơi cờ lão luyện. Kỳ thủ ấn vào nút "Cờ thế" trên trang chủ, sau đó di chuyển và bày trận theo ý của mình, nhấn nút "CHỤP BÀN CỜ THẾ" và mời bạn bè cùng giải cờ thế.

Bình luận

Top